Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie płatne wg stawek operatora

Usługi dodatkowe z Taryfy

 

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A może zlecić wykonacie usług dodatkowych zgodnie z Taryfą.

Aby dokonać zlecenia usługi dodatkowej należy wypełnić odpowiedni formularz:

ZUDk Zlecenie wykonania usługi na dodatkowy wniosek odbiorcy (KONSUMENT)

ZUD Zlecenie wykonania usługi na dodatkowy wniosek odbiorcy (NIE KONSUMENT)

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

Opłaty dodatkowe
 
 
 

Lista usług (stawki 2016)

Lp.​ Wyszczególnienie​*
Stawka za usługę
w zł (netto)​
Stawka za usługę​
w zł (brutto)​​​​​​​​
1 Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:​ ​
a) na napięciu nN​ 82,49 ​101,46
b) na napięciu SN​ 123,72 ​152,18
c) na napięciu WN​ 154,66 ​190,23
2.​ Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego**​ ​
a) bezpośredniego​  82,49 ​101,46
b) półpośredniego​ 123,72 ​152,18
c) pośredniego​ 175,26 ​215,57
3.​ Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)**​                                                           - 117,52 zł w przypadku, kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 51,55 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego lub - kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą badanie i dodatkowo 51,55 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego​                                               ​144,55
4.​ Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego**​* kwota wynikająca z faktury wystawionej
przez jednostkę przeprowadzającą
badanie​
5.​ Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu ***​* 103,11 ​126,83
6.​ Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora​ 51,55 ​63,41
7.​ Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt. 6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora:
​ ​
a) w sieci nN​ 226,81 ​278,98
b) w sieci SN​ 329,91 ​405,79
c) w sieci WN​ 463,99 ​570,71
8.​ Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji:​ ​
- za pierwszą plombę​ 28,81 ​35,44
- za każdą następną​ 6,05 ​7,44
9.​ Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci ****​* 111,21 ​136,79
 

 

 * We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych Operatora wliczono koszt dojazdu do odbiorcy.

** Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy licznik i urządzenie sterujące jest własnością Operatora, a badanie potwierdziło nieprawidłowości, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii.

*** Koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, odbiorcy zwracane są koszty tej ekspertyzy.

**** Opłaty nie pobiera się w przypadku wyniesienia ww. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne.

***** W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy odbiorcą a Operatorem; w pozostałych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi Operator.

W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbiorcy wykonywana jest więcej niż jedna usługa spośród wymienionych w tabeli, każdą z opłat za wykonanie drugiej i następnych czynności pomniejsza się o kwotę 22,76 zł za dojazd do odbiorcy.​​​​​

​​
 

Lista usług (stawki 2017)

Lp.​ Wyszczególnienie​*
Stawka za usługę
w zł (netto)​
Stawka za usługę​
w zł (brutto)​​​​​​​​
1 Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:​ ​
a) na napięciu nN​ 83,56 ​102,78
b) na napięciu SN​ 125,33 ​154,16
c) na napięciu WN​ 156,67 ​192,70
2.​ Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego**​ ​
a) bezpośredniego​  83,56 ​102,78
b) półpośredniego​ 125,33 ​154,16
c) pośredniego​ 177,54 ​218,37
3.​ Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)**​                                                           - 119,05 zł w przypadku, kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 52,22 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego lub - kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą badanie i dodatkowo 52,22 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego​                                               ​146,43 zł w przypadku, kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 64,23 za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego lub kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą badanie i dodatkowo 64,23 zł za demontaz i montaż licznika bądź urządzenia sterującego.
4.​ Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego**​* kwota wynikająca z faktury wystawionej
przez jednostkę przeprowadzającą
badanie​
5.​ Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu ***​* 104,45 ​128,47
6.​ Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora​ 52,22 ​64,23
7.​ Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt. 6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora:
​ ​
a) w sieci nN​ 229,76 ​282,60
b) w sieci SN​ 334,20 ​411,07
c) w sieci WN​ 470,02 ​578,12
8.​ Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji:​ ​
- za pierwszą plombę​ 29,18 ​35,89
- za każdą następną​ 6,13 ​7,54
9.​ Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci ****​* 112,66 ​138,57
 

 

 * We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd służb technicznych Operatora wliczono koszt dojazdu do odbiorcy.

** Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy licznik i urządzenie sterujące jest własnością Operatora, a badanie potwierdziło nieprawidłowości, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii.

*** Koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, odbiorcy zwracane są koszty tej ekspertyzy.

**** Opłaty nie pobiera się w przypadku wyniesienia ww. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne.

***** W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy odbiorcą a Operatorem; w pozostałych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi Operator.

W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbiorcy wykonywana jest więcej niż jedna usługa spośród wymienionych w tabeli, każdą z opłat za wykonanie drugiej i następnych czynności pomniejsza się o kwotę 23,06 zł za dojazd do odbiorcy.​​​​​​​​

​​​​​​​​​