Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie płatne wg stawek operatora

Pytania i odpowiedzi

 

 

Dlaczego w ogóle zdarzają się wyłączenia prądu?

Aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie pewną dostawę prądu, stale modernizujemy sieć energetyczną. Niemniej przyczyny braku energii elektrycznej w Twoim domu mogą być następujące:
 • modernizacja sieci, np. przyłączenie nowo wybudowanej sieci energetycznej, konserwacja stacji transformatorowej - to prace planowane przez nas. Standardowym sposobem informowania o nich są ogłoszenia wieszane z pięciodniowym wyprzedzeniem na słupach lub innych przewidzianych do tego miejscach. Teraz możesz dodatkowo korzystać z informacji publikowanych w wyszukiwarce wyłączeń​
 • awarie sieci energetycznej np. zerwana sieć (burza, trąba powietrzna, przewrócone drzewo) lub kradzież sieci.
 • awarie instalacji domowej.

Co zrobić, gdy nie ma prądu w domu?

 • Prądu nie ma w Twoim mieszkaniu – sprawdź bezpieczniki (korki). Sprawdź, czy jest prąd na klatce lub ulicy.
 • Prądu nie ma na klatce schodowej – skontaktuj się z administratorem lub właścicielem budynku.
 • Prądu nie ma w sąsiednich domach lub na ulicy - zadzwoń:

991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne) 

323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).

Dlaczego nie informujecie o awariach?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć awarii (przerw w zasilaniu spowodowanych np. burzą lub przewróconym drzewem), ani też precyzyjnie określić przewidywany czas jej usunięcia.

W momencie rozpoczynania naprawy możemy jedynie podać przewidywany czas przywrócenia zasilania w oparciu o dane statystyczne (to czas, w którym w przeszłości udało się nam usunąć podobną awarię i jej skutki). Na rzeczywisty czas (szybkość) przywrócenia zasilania może wpłynąć szereg różnych okoliczności.

Zapewniamy, że robimy wszystko, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej.

Jak długo może trwać przerwa w dostawie energii elektrycznej?

Dokładamy wszelkich starań, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej. Istnieją przepisy prawne, które regulują te kwestie.

Czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623 z późn.zmianami - §40 art.5).

W oparciu o to rozporządzenie dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V:

Jednorazowa przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć:

 • przerwa planowana 16 godzin
 • przerwa nieplanowana (awarie) 24 godzin
 • katastrofalna trwająca dłużej niż 24 godziny

Przerwy w ciągu roku stanowią sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich w przypadku:

 • przerw planowanych 35 godzin
 • przerw nieplanowanych (awarie) 48 godzin

Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerw

Dopuszczalny czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych należy do tzw. standardów jakościowych obsługi Klientów.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, Klientom (na ich wniosek) przysługują bonifikaty.

Jak wyliczyc bonifikatę za przekroczenie czasu przerw?

Przykład:
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej: 24 h
Rzeczywisty czas trwania przerwy: 40 h
Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy: 40 - 24 = 16 h
Zużycie prądu w gospodarstwie domowym: 4300 kW / rok
 
Obliczenia:
Zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym dzielimy przez liczbę dni okresu rozliczeniowego (np. 365 dni):
4300 kW / 365 dni = 11,78 kW / dobę
11,78 kW / 24 h = 0,49 kW / h

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wyznaczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 0,16999 zł / kWh.
Zgodnie z rozporządzeniem* bonifikata stanowi 5-krotność ceny energii. Stąd kwota bonifikaty:
5 x 0,16999 zł / kWh = 0,84995 zł / kWh

Należna bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostawie energii wynosi:
0,84995 zł x 0,49 kW / h x 16 h = 6,66 zł

Analogicznie wyliczana jest bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy planowanej, jak też sumy czasów trwania przerw planowanych i awaryjnych w ciągu roku.
 

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną §37 pkt 2.​​

Jakie są przyczyny chwilowego zaniku napięcia?

Czasem przy normalnej pracy sieci i normalnych warunkach atmosferycznych mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.
Spowodowane są zadziałaniem automatyki zabezpieczeniowej stosowanej w celu likwidacji przejściowych zwarć na liniach średniego napięcia spowodowanych przez czynniki zewnętrzne

Gdzie i co zgłaszać?

 • Gdy urządzenia elektryczne pozbawione są zabezpieczenia (otwarte drzwi do stacji transformatorowej, otwarte skrzynki, uszkodzone ogrodzenie wokół stacji rozdzielczej)
 • Gdy zerwana jest sieć energetyczna, uszkodzone słupy

Zadzwoń pod numer:

 • 991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne).
 • 323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).

Jak przygotować lokal do wznowienia dostawy energii elektrycznej?

W celu bezpiecznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, po ustaniu przyczyn jej wstrzymania, należy przygotować lokal/obiekt do wznowienia energii. W tym celu należy odłączyć od instalacji wszystkie urządzenia elektryczne, które w związku ze wznowieniem energii mogłyby ulec uszkodzeniu czy zniszczeniu lub których uruchomienie mogłoby spowodować zagrożenie dla osób lub mienia. ​​​​​

 Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami ​​​​