Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie płatne wg stawek operatora

​Mikroinstalacja

Jeśli jesteś odbiorcą końcowym*, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej  odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), postępuj według poniższych kroków. W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia​​.

 

 

* Dokonujesz zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność gospodarczą

Ważne - sprawdź, czy jesteś prosumentem 

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego czy jesteś prosumentem czy też nie.

W myśl ustawy (Art. 2 pkt. 27a), prosumentem określamy odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego e​nergię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Procedura przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej​​​​​​​​


 
 
 
 

Znajdź uprawnionego instalatora

Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj. certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.​

Zainstaluj swoją mikroinstalację

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a także w oparciu o Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A. 

 
Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem a mikroinstalacją należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym.​

Poinformuj TAURON Dystrybucja o zainstalowaniu mikroinstalacji

Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie TAURON Dystrybucja S.A., co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem.
Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, którego wzór jest opublikowany na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. - znajdziesz go na stronie z dokumentami do pobrania.

Ważne: wypełnij na druku Zgłoszenia oświadczenie, że spełniasz wymagania stawiane Prosumentom w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
Zgłoszenie zawiera:
 • Dane Zgłaszającego- odbiorcy końcowego  mikroinstalacji
 • Dane techniczne mikroinstalacji
 • Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację
Zgłoszenie należy dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta (POK) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny umieszczony na zgłoszeniu. Następnie TAURON Dystrybucja S.A. dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i poinformuje o jego przyjęciu lub o konieczności jego uzupełnienia.​
 

Druk do pobrania:

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji (649,1 kB)

Zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia TAURON Dystrybucja S.A. swoim kosztem zabuduje urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej. Zabudowa przedmiotowych urządzeń nastąpi w terminie 30 dni liczonych od wpłynięcia zgłoszenia.
 
Ponadto TAURON Dystrybucja S.A. poinformuje sprzedawcę energii elektrycznej, z którym masz zawartą umowę kompleksową o fakcie zgłoszenia przez Ciebie przyłączenia mikroinstalacji.
 
Sprzedawca  przedstawić Ci aktualizację umowy kompleksowej zawierającą postanowienia w zakresie rozliczenia energii, o którym jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.
 
Po zabudowie urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych wytwarzaj i korzystaj z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej.

Obowiązki informacyjne

Po zabudowie mikroinstalacji spoczywa na Tobie obowiązek informowania TAURON Dystrybucja S.A. o:

 1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od zmiany tych danych
 2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

Dokumenty do pobrania: 

OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji​​

Procedura przyłączenia mikroinstalacji innej niż prosumencka

 

Znajdź uprawnionego instalatora

Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj. certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.​

Zainstaluj swoją mikroinstalację

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a także w oparciu o Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A. 
 
Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem a mikroinstalacja należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym.

Poinformuj TAURON Dystrybucja o zainstalowaniu mikroinstalacji

Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie TAURON Dystrybucja S.A., co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem.
Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, którego wzór jest opublikowany na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. - znajdziesz go na stronie z dokumentami do pobrania.
 
Zgłoszenie zawiera:
 • Dane Zgłaszającego - odbiorcy końcowego  mikroinstalacji
 • Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację
 • Dane techniczne mikroinstalacji
Zgłoszenie należy dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta (POK) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres najbliższej siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Następnie TAURON Dystrybucja S.A. dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.
 

Druk do pobrania:

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji (649,1 kB)

Podpisz umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

Na podstawie złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji ZM, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej  Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Pamiętaj, żeby wskazać w jej załączniku podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) Wzór umowy został zamieszczony poniżej, zapoznaj się z jej treścią.
 
Wzory umów:
 

Wzór umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

Zaoferuj wytworzoną w mikroinstalacji energię elektryczną  sprzedawcy i podpisz z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę o bilansowanie handlowe. Pozwoli Ci ona skutecznie wskazać i potwierdzić podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), a później rozliczać energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.


Umowa ta może zostać podpisana z dowolnie wybranym sprzedawcą  - w tym Sprzedawcą zobowiązanym lub POB. Sprzedawca zobowiązany, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe. W 2016 roku obowiązki te wykonuje sprzedawca z urzędu. Na terenie TAURON Dystrybucja, jest to TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

Od 01.01.2017 roku na terenie TAURON Dystrybucja S.A. rolę sprzedawcy zobowiązanego będzie pełnić TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. ​

Pełny wykaz sprzedawców energii elektrycznej i POB znajdziesz tutaj.
Umowa sprzedaży może zapewniać bilansowanie handlowe, dlatego TAURON Dystrybucja S.A. akceptuje w załączniku do umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji wskazanie POB potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.​​​

Zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia TAURON Dystrybucja S.A. swoim kosztem zabuduje urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej. Zabudowa przedmiotowych urządzeń nastąpi w terminie 30 dni liczonych od wpłynięcia zgłoszenia.

Obowiązki informacyjne

Po zabudowie mikroinstalacji spoczywa na Tobie obowiązek informowania TAURON Dystrybucja S.A. o:

 1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od zmiany tych danych​
 2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
Dokumenty do pobrania:
 

OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji​​