Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie płatne wg stawek operatora

Zasilanie placu budowy

Jeżeli budujesz nowy dom, to w pierwszej kolejności będziesz potrzebował zasilania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych, czyli np. betoniarki, elektronarzędzi itp. W tym celu powinieneś wystąpić o zasilanie placu budowy. Może być ono wykonane jako przyłącze docelowe, które po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania będzie wykorzystywane do jego zasilania.

 

 

Przy czym realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i proces przyłączania powinien być rozpoczęty odpowiednio wcześnie. Najszybciej jednak zostanie  wykonane przyłączenie placu budowy poprzez przyłącze tymczasowe.

​Na którym etapie jesteś?
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

Jeżeli potrzebujesz w krótkim terminie uzyskać zasilanie placu budowy – możesz wystąpić o tymczasowe podłączenie. W takim przypadku realizujesz zasilanie tymczasowe we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.
O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany dom jednorodzinny, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do placu budowy może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku. Kopia takiego dokumentu musi być dostarczona do nas najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości instalacji placu budowy.
Proces podłączenia obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy oraz realizację jej postanowień, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.
Po zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku możesz wystąpić o aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej i rozpoczęcie dostaw do budynku docelowego oraz zmianę grupy taryfowej z C na G. Do wprowadzenia tych zmian konieczne jest dostarczenie oświadczenia o zakończeniu budowy, stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci oraz zmianie charakteru pobieranej energii elektrycznej. Taka procedura jest możliwa tylko w przypadku, jeżeli moc przyłączeniowa dla budynku jest taka sama jak dla placu budowy. Zmiana mocy przyłączeniowej jest realizowana jak przyłączenie nowego obiektu – zobacz szczegóły

Planuję budowę

Warunki przyłączenia

Warunki przyłączenia

Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP). Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia​.​

Umowa o przyłączenie

Umowa o przyłączenie

Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci  należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Propozycja umowy o przyłączenie dołączana jest do warunków przyłączenia i powinna zostać podpisana w okresie jej ważności.  Jeżeli ważność propozycji umowy o przyłączenie wygasła przygotujemy dla ciebie nową propozycję. Aby ją otrzymać  należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek UP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

Wykonanie przyłącza

Wykonanie przyłącza

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci strony przystępują do realizacji obowiązków umownych. Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych (zwana KDT). Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach jaki możesz wykonać aby korzystać z energii elektrycznej. 

Umowa regulująca dostarczanie energii elektrycznej

Umowa regulująca dostarczanie energii elektrycznej

Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.​

Skończyłem budowę

Odbiór instalacji wewnętrznej

Odbiór instalacji wewnętrznej

Jeżeli zakończyłeś już budowę domu, masz wykonaną instalację elektryczna w budynku oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie to:

  • Jeżeli zasilanie placu budowy realizowane było poprzez przyłącze tymczasowe to zrealizuj postanowienia umowy o przyłączenie dla zasilania docelowego Twojego domu​
  • Jeżeli zasilanie placu budowy było realizowane poprzez przyłącze docelowe to poinformuj swojego sprzedawcę o zakończeniu budowy Teraz możesz zmienić grupę taryfową z C na G

Umowa regulująca dostarczanie energii elektrycznej

Umowa regulująca dostarczanie energii elektrycznej

Po otrzymaniu informacji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.