Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie płatne wg stawek operatora

ABC Przyłączenia

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Aby przyłączyć się do sieci, należy uzyskać warunki przyłączenia oraz zawrzeć i zrealizować umowę o przyłączenie. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

 

ABC Przyłączenia 

Procedura rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w wersji papierowej w Punktach Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia​.

Na jego podstawie zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.
Warunki przyłączenia są to określone przez właściciela sieci wymagania techniczne, które należy spełnić, aby było możliwe przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej. Po ich otrzymaniu należy podpisać umowę o przyłączenie. Czas realizacji przyłączenia jest zależny od wielu czynników - wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie. Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, ma miejsce po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej oraz zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.​​​​​

 
 
 
 

Budowa instalacji

Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.
Złącze – element sieci służący do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.
Licznik – jest to urządzenie służące do pomiaru ilości energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.
Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – jest to linia doprowadzająca energię elektryczną od złącza do poszczególnych budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej. 
Tablica rozdzielcza – jest to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca, z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt. Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.

Typy przyłączy

Przyłącze kablowe - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej
w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki. Zlokalizowane jest w
ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika.

Przyłącze napowietrzne - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupów. Zalety przyłącza napowietrznego to krótki czas budowy oraz niższa cena od przyłącza kablowego.

Przyłącze napowietrzno-kablowe - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem odcinków linii napowietrznej
i kablowej. Jest 
to określenie potoczne i można się z nim spotkać w trakcie rozmów z projektantami. W rozliczeniach opłaty za przyłączenie występują przyłącza kablowe lub napowietrzne. Od ich typu zależy wysokość opłaty 
za przyłączenie.

Zasilanie placu budowy

Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.
 
Zasilanie docelowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy służyć będą docelowemu zasilaniu budowanego obiektu. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze kablowe. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie korzystanie z grupy taryfowej dla gospodarstw domowych po zakończeniu budowy.
 

Zasilanie nowego obiektu

Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po okresie użytkowania zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.
 
Zasilanie docelowe - jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które gwarantują długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej, w okresie użytkowania obiektu.