Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie płatne wg stawek operatora

Polityka prywatności

Preambuła

TAURON Dystrybucja S.A. w związku ze swoją działalnością biznesową przetwarza w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i w celu wykonywania swoich zadań OSD dane osobowe, dalej zwane Danymi, między innymi swoich klientów i kontrahentów. Mając na uwadze dobra osobiste, w szczególności wywodzące się z Konstytucji R.P. prawo każdej osoby do prywatności, a także obowiązek przestrzegania przepisów prawa, zwłaszcza chroniących prywatność Użytkowników witryny internetowej, TAURON Dystrybucja S.A. w niniejszej Polityce Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników naszej witryny oraz zasady wykorzystania ich danych osobowych, uzyskanych przez TAURON Dystrybucja S.A. w związku z nawiązaniem aktywnej relacji z TAURON Dystrybucja S.A., m.in. w zakresie powiadomień (newsletterów), a także w związku z przeglądaniem udostępnionych za pośrednictwem naszej witryny zasobów, tzw. cookies.

1. Ochrona danych osobowych:

a) Administrator Danych; TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Sąd Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej NIP: 611-020-28-60, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), dalej zwana Ustawą, jest Administratorem Danych pozyskanych za pośrednictwem umieszczonych na naszej witrynie formularzy lub w związku z prowadzoną korespondencją;

b) Cel i zakres przetwarzania Danych oraz prawa osoby, której Dane dotyczą; Administrator Danych, przed faktycznym pozyskaniem Danych, szczegółowo informuje Użytkownika witryny o celu i zakresie przetwarzania Danych, a także o prawach Użytkownika wynikających z przepisów obowiązującego prawa;

c) Procesor: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 95-97, 53-128 Wrocław, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000281888, numer identyfikacji podatkowej NIP: 8992604750 (podmiot przetwarzający dane), na postawie umownego powierzenia, na podstawie pisemnej umowy, przez TAURON Dystrybucja S.A. jako administrator danych osobowych, zgodnie z treścią art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych;

d) Udostępnianie danych, Administrator Danych; nie udostępnia Danych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy;

e) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; korzystanie z niektórych usług witryny TAURON Dystrybucja S.A., np. Powiadomienia o Planowych Wyłączeniach, może się wiązać z koniecznością uzyskania Danych od Użytkownika w zakresie niezbędnym do zrealizowania wybranej przez Użytkownika funkcjonalności lub usługi. W każdym takim przypadku, Użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowym opisem wybranej usługi oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych, przekazanych za pośrednictwem jednego z występujących w serwisie formularzy, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • każde przekazanie danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem formularza powoduje przesłanie na jego skrzynkę pocztową wiadomości potwierdzającej przekazanie danych. W przesłanej wiadomości znajduje się link Usuń moje dane z bazy, którego aktywowanie spowoduje automatyczne usunięcie Danych Użytkownika z bazy danych wybranej usługi oraz zaprzestanie dalszego przetwarzania jego Danych przez TAURON Dystrybucja S.A. Serwis internetowy potwierdzi usunięcie danych osobowych Użytkownika;
 • Użytkownik, może przesłać wiadomość na adres polityka@tauron-dystrybucja.pl z żądaniem usunięcia jego danych osobowych z bazy danych TAURON Dystrybucja S.A. oraz zaprzestania dalszego przetwarzania jego danych przez TAURON Dystrybucja S.A. W tym przypadku, usunięcie danych nastąpi do 7 dni roboczych, ze względu na konieczność przeszukania bazy danych TAURON Dystrybucja S.A. oraz zweryfikowania prawidłowości otrzymanego żądania. W celu sprawniejszego zrealizowania żądania Użytkownika, powinien on określić nazwę lub rodzaj usługi, z której chce zaprzestać korzystać. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie jego danych osobowych;

f) Prawa Użytkownika

 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w bazie danych TAURON Dystrybucja S.A. oraz do ich poprawiania i aktualizacji,
 • W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o ich uaktualnienie w bazie danych TAURON Dystrybucja S.A.

2. Pliki cookies:

a) Witryna TAURON Dystrybucja S.A. wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • dostosowania wyglądu i zawartości stron serwisu,
 • statystycznych, np. liczba odwiedzających, zainteresowanie kampaniami informacyjnymi i reklamowymi,
 • tworzenia analiz, np. popularności strony;

b) Użytkownik odwiedzający po raz pierwszy witrynę TAURON Dystrybucja S.A. jest informowany o wykorzystaniu przez serwis plików cookies następującym komunikatem:Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie. "Kliknięcie na przycisk OK lub zignorowanie komunikatu oznacza akceptację Użytkownika na wykorzystanie plików cookies.

3. Kontakt:

a) Wszelkie pytania, wątpliwości lub uwagi dotyczę działania serwisu należy kierować na adres e-mail: polityka@tauron-dystrybucja.pl,

b) Informacje dotyczące zauważonego nieprawidłowego zachowania serwisu oraz w innych kwestiach technicznych, w tym w kwestiach związanych z bezpieczeństwem prosimy kierować na adres: polityka@tauron-dystrybucja.pl.